Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти КЗ «ДНЗ № 50 ВМР»

Для глибшого розуміння, внутрішня система забезпечення якості освіти — це сукупність умов, процедур та заходів у закладі, що забезпечують ефективність освітніх і управлінських процесів.

 

Внутрішня система реалізується на таких засадах:

– орієнтація на замовника послуг (дітей та їхніх батьків),

– завоювання його довіри;

– цілепокладання відповідно до визначених напрямів розвитку закладу та створення умов для задіяння всіх працівників до забезпечення якості дошкільної освіти;

– взаємопов’язаність процесів діяльності закладу;

– зорієнтованість на поліпшення показників освітнього процесу, підвищення задоволеності батьків, здатність прогнозувати внутрішні й зовнішні ризики та реагувати на них;

– прийняття управлінських рішень на основі фактичних даних та розуміння причинно-наслідкових зв’язків і ймовірності непередбачуваних наслідків;

– управління всіма зацікавленими сторонами, щоб оптимізувати їхній вплив на діяльність закладу.