Річний звіт про діяльність закладу

Аналіз освітнього процесу за 2018-2019 н.р.

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Вінницької міської ради № 143  від 28.03. 2005 року «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх  навчальних закладів м. Вінниці»,  наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005р. № 178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної  етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Сас Наталія Вячеславівна,  завідувач комунального закладу «дошкільний навчальний заклад № 50 Вінницької міської ради»,  освіта повна вища, педагогічний стаж 39 років, з них на посаді завідувача дошкільного закладу 18 років, звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2018-2019 навчальний рік.

Загальна характеристика

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 50 Вінницької міської ради» функціонує  з  квітня 1974 року ,згідно Статуту заклад розрахований  для дітей віком від 1,5 до шести (семі) років.  Департамент  освіти і науки здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально – технічне забезпечення, надає необхідне обладнання  та організовує  харчування дітей.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти.

Діяльність дошкільного закладу спрямована на реалізацію основних завдань :

 • – збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я  дитини;
 • – виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та державної мови;
 • – формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду, виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжити освіту.

Дошкільний навчальний заклад № 50 розрахований на 6 груп. На початку кожного навчального року мережа груп, режим роботи  та перебування в них дітей затверджується керівником  закладу. Групи комплектуються за віковими ознаками, відповідно до санітарно – гігієнічних норм Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, з урахуванням запиту батьківського загалу. Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється  у відповідності до ст. 34 Закону України «Про освіту», ст. 36 Закону України «Про дошкільну освіту», п.6 «Положення про дошкільний навчальний заклад».

Проектна потужність закладу  розрахована на 150 дітей. В цьому році працювало  6 груп:

 • 1 група раннього віку, для дітей від 1,5 до 3 років
 • 2 групи для дітей молодшого віку
 • 2  групи для дітей середнього дошкільного віку
 • 1 група для дітей старшого дошкільного віку .

На даний час  в закладі виховується 200 дітей,  разом з тим є  значне перевищення   контингенту дітей відносно нормативу вказаного в «Законі про дошкільну освіту» .  Відвідування дітьми дошкільного закладу в середньому за рік становило 95 дітей в день.

У 2019 році  випущено в школу –  44дитини  (1 дитина залишилась ще на рік відвідувати дошкільний заклад ).  Прийом документів на комплектацію дітей в  групу раннього віку  на 2019- 2020 н.р. почнеться з         1 по 31 серпня 2019 року. Планується набрати 35 дітей. Для оформлення дитини в дошкільний заклад   необхідно мати такі документи:

–  копію свідоцтва про народження дитини,

– медичну довідку про стан здоров’я з висновками лікаря про епідеміологічне  оточення,

– заяву батьків про зарахування дитини до дошкільного закладу,

–  згода на обробку персональних даних та

–  для пільгових категорій,  документи, які підтверджують право на пільгу.

У закладі  створені сприятливі умови для навчання та виховання дітей, а саме по сучасному, у відповідності до вимог Базового компоненту дошкільної освіти обладнані спеціальні приміщення: групові кімнати, музично – спортивна зала, методичний кабінет ,медичний кабінет,  функціональний вестибюль, 6 прогулянкових  майданчиків для кожної вікової групи,спортивний майданчик, зелені зони.

Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Режим роботи  закладу 12 годин: з 7.00 до 19.00.

В закладі визначені години прийому громадян адміністрацією :

1,3 середа місяця з 09.00 до 11.00 години,

2,4 середа місяця  з 16.00 до 18.00 години.

Кадрове забезпечення

В ДНЗ проводиться   робота, спрямована на забезпечення перспективи та прогнозування потреб закладу у працівниках та оптимізація кадрового забезпечення.

На початок 2018-2019 навчального року колектив налічував 33 особи. На протязі року відбувались кадрові зміни персоналу:  звільнились  2 вихователя  2 помічника вихователя, 1 кухар у зв’язку зі зміною місця роботи та вихователь-методист.

Але  педагогічний процес у ДНЗ № 50 забезпечують кваліфіковані спеціалісти. Колектив   нашого закладу  нараховує 15педагогів серед яких:

 • першу кваліфікаційну категорію має –  1 педаг, музичний керівник Байдалюк Л.Д.
 • другу кваліфікаційну категорію –  3 педагога:
 • Задорожна Ю.В., Кушніренко І.М.,Ющенко Т.М. ,
 • –  кваліфікаційну категорію «спеціаліст» –  11  педагогів
 • вищу освіту мають – 13 осіб
 • середня-спеціальна освіта у 2-х педагогів.

Відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту», ст. 32 Закону України «Про дошкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України (від 06.10.2010 р).  та з метою творчої професійної діяльності педагогічних працівників навчальних закладів міста в 2018-2019 начальному році, була організована та проведена атестація педагогічних працівників. Результатом якої стали такі показники:

 • Підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» музичному керівнику Байдалюк Л.Д.

В закладі працює 18 працівників  обслуговуючого складу:

 • 3 працівники кухні,
 • праля,
 • 6 помічників вихователя,
 • медична сестра,
 • 2 сторожі,
 • завгосп,
 • комірник,
 • двірник,
 • 1 робітник по обслуговуванню приміщень.

Впродовж звітного періоду виявлена  тенденція стабілізації колективу.   Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Завдання педколективу на 2018-2019 навчальний рік

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Першорядним для колективу закладу є питання роботи  з програмою розвитку дошкільного віку «Дитина» , якою передбачено орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з  дітьми та яка націлює педагогів  на особистісний розвиток дітей за основними напрямами освітньої роботи: (фізичний, соціально-моральний, пізнавальний, художньо-естетичний розвиток, ігрову та трудову діяльності),а також  соціалізацію дошкільнят, підготовку до школи та створення розвивального простору для дітей . Використовуються і парціальні програми:

 • Березіна О.М., Гніровська О.З.-«Грайлик», програма з театралізованої діяльності
 • Лохвицька Л.В.-«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоровя та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку
 • Лохвицька Л.В. «Скарбниця моралі» програма з морального виховання дітей
 • «Афлатот» програма з економічного виховання.

 

Найцікавіші педагогічні ідеї та проекти, реалізовані педагогами закладу у 2018-2019 навчальному році:
Проведення методичного обеднання для музичних керівників міста в лютому місяці.

 • Проведення відкритого заняття для педагогів з логоритмики «Ой, весела в нас зима!» муз керівник Байдалюк Л.Д.
 • Проведення відкритого заходу з пошуково –дослідницької діяльності «Проигоди краплинки» гр..№6 Кушніренко І.М., Сулима В.В.

У продовж 2018-2019 навчального року колектив дошкільного закладу ставив перед собою наступні завдання:

 • Забезпечення наступності між дошкільним закладом і початковою школою.
 • Розвиток пізнавальної активності дітей через пошуково-дослідницьку діяльність
 • Розвиток інноваційного освітнього простору в дошкільному закладі.

Для реалізації ціх завдань були заплановані відкриті покази,  мастер-класи, семінари-практикуми , тренінги та педагогічні наради.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу  дошкільного закладу, цьому сприяє наш сайт. Інформація розрахована, в першу чергу на батьків наших вихованців. Цікаві статті, фотогалерея, форум – все це сприяє відкритості та  залученню батьків до життя  дітей в закладі. На сайті розміщується вся інформація про дошкільний заклад  , а також інформація про навчання та виховання дітей в садочку , надходження бюджетних та позабюджетних коштів та їх використання, а також інформація про матеріально-технічну базу закладу.

Наші досягнення  у 2018-2019р.  

На протязі року в дошкільному навчальному закладі проводились свята та ранки, музично-спортивні розваги, конкурси, виставки дитячих малюнків, спільні робіти з батьками та вихователями, а також було :

 • Проведено конкурс «У колі дружньої родини» де переможцями стали сімя Костюченко гр. №1раннього віку.
 • У січні прийняли участь у міському конкурсі «Зимова феєрія» робота сім’ї Сугак Олександри «Казкове Новорічне місто» отримала грамоту Департаменту освіти та переможців конкурсу.
 • У березні був проведений І тур конкурсу «Колискова пісня», в якому прийняли участь батьки : Панченко Альбина гр.№1 та Сухоставська Олена гр.№4
 • В травні ми прийняли участь у міському конкурсі «Чарівна квітка» з художнього читання « Ми з ангеликом спимо» . Тимощук Даша зі старшої групи отримала грамоту Департаменту освіти за участь у конкурсі.

Для виконання річних завдань, впровадження в практику роботи інноваційних     технологій в ДНЗ створена творча група з кваліфікованих педагогів, яка в постійному пошуку нових методик для активізації пізнавальної активності дітей.

Вихователі старших груп , відповідно до вимог програми «Дитина» та Базового компоненту дошкільної освіти з використанням інноваційних та сучасних методів та прийомів проводили освітній процес. Як результат, діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків. Значна увага приділялася формуванню мовленнєвої компетентності старших дошкільників. Діти вміють будувати речення, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідають на запитання.   Узагальнені результати педагогічного обстеження та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно програмових вимог свідчать, що діти готові долати перші труднощі шкільного життя.

Організація роботи з батьками

Педагогічний колектив та батьки вихованців – це єдиний живий організм об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю. Адже, сім’я була і лишається головним осередком, де відбувається становлення і розвиток особистості дитини. Через це батьки є частими гостями в групах.  Батьки стали і учасниками акцій : «Подаруй садочку квітку», «Зробим садчок красивим». Руками батьків відремонтовано та оновлено обладнання на дитячих майданчиках , зроблені нові пісочниці та насаджені квіти.

Дуже суттєвим є  надання благодійної спонсорської допомоги батьками у створенні належних  матеріально-технічних умов для перебування дітей у закладі.

  Організація харчування у ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227.

У ДНЗ працює кваліфікована старша медична сестра, персонал   кухні: кухарі, кухонний працівник,комірник, які забезпечують харчування дітей . Про їх роботу говорять результати – за цей навчальний рік за результатами перевірок  держпродспоживслужби   порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень  калорійності харчування дітей не виявлено.

В дошкільному закладі ведеться  систематична і планомірна робота по організації харчування дітей. Організовано безпечне і якісне харчування , а саме, замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання. Технологія приготування страв відповідає технологічним карткам . З метою якісної організації харчування у навчальному закладі  кожні 10 днів,щомісячно та щоквартально  проводились аналізи виконання натуральних  норм .

Аналіз виконання норм харчування за 2018-2019 рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм (у середньому 64% – 67% . )

 

Виконання норм харчування (у середньому %)
м’ясо 58 63%
риба 65 56%
олія соняшникова 83 100%
масло вершкове 100 95 %
молоко 81 83%
сир кисломолочний 40 75%
сир твердий 43 60%
сметана 80 70%
яйце 60 50%
цукор 94 96%
картопля 87 77%
овочі 64 71%
фрукти 42 24%
соки 10 26 %
Середній показник виконання  норм харчування 64 % 67%

 

Враховуючи  вище зазначене , виконання норм в більшій мірі  залежить від вартості  продуктів, які постачаються в заклад, контролем  з боку медичної сестри  за складанням меню та замовленням  продуктів комірником . На оперативних нарадах Рада по харчуванню виносила питання виконання норм харчування та  заміни набору продуктів до основного меню. Все це дало позитивний результат і ми сподіваємось, що у наступному 2019- 2020 навчальному році  норми харчування дітей будуть збільшені.

Матеріальнотехнічна база закладу

В 2018-2019 році значна увага приділялась зміцненню матеріально- технічної  бази  комунального закладу. Департаментом освіти були виділені кошти на придбання:

 • Пароконвектомату  на суму 65,617 грн. та комплектуючих до нього зонт витяжний -5,505 гр., підставка під пароконвектомат- 2,995гр. водопомякшувач -2,831 гр.,
 • В грудні отримали ліжко 4-х ярусне  вартістю  5,200гр.для старшої  групи
 • У березні отримали м’ясорубку електричну вартістю- 16,585гр.
 • Наприкінці травня встановили систему очищення та помякшування питної води на харчоблоці вартістю -67,200гр.

В цьому році Департаментом освіти виделені кошти на проведення теплотраси «Вінницятеплоенерго» та підключення дошкільного закладу до централізованого опалення та водопостачання.

Велика допомога була надана і батьками вихованців. А саме:

 • гр.№1 «Казочка» – канцтовари,химия, покривала дитячи, наматрацники, іграшки на суму 16,710гр.
 • гр..№2 «Капітошка»–канцтовари, химія, гардини,смеситель ,посуд,унітаз на суму 11,650гр.
 • гр.№3 «Ромашка» – канцтовари, побутова хімія, посуд,стільці на суму 10,770гр.
 • гр.№4 «Сонечко» – канцтовари,побутова хімія, посуд, наматрацники, рушники махрові, фарба на суму 17,000тис.
 • гр. №5 «Метелики» канцтовари, побутова хімія,ігашки,постільна білизна, подушки, рушники, пісочниця на суму 19,596гр.
 • гр.№6 «Дзвіночок» канцтовари, побутова хімія,іграшки, постільна білизна, гардини,посуд,підвіконник на суму 19,535гр.

Також за кошти батьків в цьому році були проведені ремонти:  сушильної камери на пральні- 2,500гр., ремонт пральної машини- 600гр., ремонт ел.плити на харчоблоці -720гр., закуплені клумби  -1800гр., зроблена заправка та ремонт катриджей для принтера на суму 2200гр. та багато чого ще.

Шановні присутні!

Дозвольте, користуючись нагодою, звернутись до батьківської громади зі словами щирої вдячності за розуміння проблем закладу. Ми цінуємо вашу допомогу і вдячні за співпрацю, на благо наших дітей, їх повноцінного розвитку та виховання. Потреб ще багато, але все ж з великим задоволенням хочеться відмітити, що на сьогодні матеріальна база закладу в значній мірі покращується.

Дитячий садок – це особливий світ любові і добра, зі своїми радощами та прикрощами, переживаннями і досягненнями в якому дитина пізнає навколишній світ і себе.

Завершуючи свій звіт, хочу підвести підсумки  і подякувати колективу за складну, але плідну працю, яку ми з вами обрали та побажати не зупинятися на досягнутому, а знаходитись в постійному пошуку нових планів, нових ідей. Тому роботу педагогічного колективу за 2018-2019 навчальний рік  вважаю  достатньою.