2021-2022

 1. Загальні відомості про КЗ «ДНЗ № 50 ВМР»

Знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Острозького, 3.

Функціонує з 1973 року.

Проектна потужність – 115 місць; функціонує – 6 груп, які відвідує 180 дітей:

Режим роботи закладу – 12 годин; з 7:00 до 19:00

Для перебування та розвитку дітей створено належні умови. В закладі обладнано 6 групових кімнат, музично-спортивна зала, харчоблок, медичний блок, технічні та адміністративні приміщення. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. На території закладу облаштовано 6 прогулянково-ігрових майданчиків та спортивний майданчик. Територія достатньо озеленена, безпечна, естетична.

2. Склад вихованців

      Групи комплектуються переважно у серпні-вересні відповідно до електронної реєстрації Департаменту освіти Вінницької міської ради.

Упродовж  2021-2022 навчального року функціонувало 6 вікових груп:

1 група раннього віку (3-й р.ж.);

2 групи молодшого дошкільного віку (4-й р.ж.);

2 групи середнього дошкільного віку (5-й р.ж.);

 • група старшого дошкільного віку (6-й р.ж.).

2 групи інклюзивні – 4-го та 6-го року життя.

3. Кадрове забезпечення

Освітній процес у закладі забезпечують 31 працівник: 16 обслуговуючого персоналу, 1 медичний працівник, 14 педагогів, з  них 6 мають вищу освіту,  5- базову вищу освіту.

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

Спеціаліст І категорії — 2 педагоги,

Спеціаліст II категорії —  1 педагог,

11 т.р – 4 педагоги,

10 т.р – 7 педагогів.

Колектив закладу молодий, професійний, творчий, дружний, що є позитивним фактором у створенні комфортних умов для перебування дітей у закладі.

Аналіз управлінської, методичної  та організаційно-педагогічної діяльності

Відповідно до змістових напрямків та завдань освітнього процесу зусилля колективу були направлені на  забезпечення якості освіти, збалансованого розвитку дитини, узгодженість в її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури, формування довіри суспільства до закладу дошкільної освіти.

Організація освітнього процесу в 2021/2022 навчальному році здійснювалась згідно з основними положеннями  Законів  України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»; Положення про дошкільний навчальний заклад;  Базового компоненту дошкільної освіти, освітньою програмою для  дітей від 2 до 7 років «Дитина»,  інструктивно-методичних рекомендацій  МОН України, а також відповідно Статуту й річного плану роботи закладу дошкільної освіти на поточний навчальний рік та літній період.

У 2021/2022 навчальному році були такі змістові напрямки:

 • забезпечувати вплив дошкільного навчального закладу та родини на формування фізично-здорової дитини, утвердженню здорового способу життя;
 • впровадження варіативної моделі використання комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного змісту освітнього процесу ЗДО;
 • забезпечити зростання духовного потенціалу, національного виховання і всебічного, творчого розвитку дитини;
 • формувати у вихованців навички спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

В рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня педагоги закладу брали активну участь у Міжнародному інтернет-марафоні та Міжнародному науково-практичному семінарі «Працюємо в умовах експерименту: Дидактичний інструментарій від професійної термінології до організації освітнього процесу» для експертів дослідницького проєкту «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences» – «Варіативні моделі комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу» в рамках Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2021».

Дослідно-експериментальна робота дала можливість спрямувати зусилля колективу на створення необхідного матеріально-технічного, методичного забезпечення апробації перспективного педагогічного досвіду з теми експерименту на засадах інтеграції складових STREAM-освіти та пріоритетного дослідницького напрямку розвитку закладу.

Для створення позитивного іміджу закладу дошкільної освіти, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ЗДО у 2021/2022 навчальному році створено хмарну структуру:

4. Методична та освітня робота

Методична робота закладу упродовж 2021-2022 навчального року була направлена на виконання головних річних завдань, на підвищення професійної майстерності педагогів, їхню підготовку до засвоєння нових технологій та методик виховання, надання дієвої, компетентної допомоги, активізацію їх творчої діяльності, підвищення інноваційного потенціалу педагогів. В результаті такої роботи опрацьовані актуальні питання організації освітнього процесу, проведені звіти та презентації напрацьованих матеріалів. Працювали  такі методичні структури: педагогічні ради, семінар-практикум, теоретичний семінар, інструктивно-методичні наради при завідувачеві, співбесіди та консультації тощо.

З метою поліпшення якості педагогічного процесу та реалізації варіативного змісту дошкільної освіти реалізувались парціальні освітні програми:

 • програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг» (Богуш А.М.);
 • програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху «Дитина у світі дорожнього руху»;
 • навчальна програма «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» (Богуш А.М., Сіданіч І.Л., Сучок В.Є.)

Дієвою формою методичної роботи у закладі були педагогічні ради. У 2021-2022 навчальному році було проведено 4 засідання педагогічної ради, з них одне засідання в дистанційному режимі:

 • «Підсумки роботи закладу дошкільної освіти за минулий 2020-2021 н. р. змістові напрямки та завдання освітньої роботи колективу на 2021-2022 н. р.» (серпень, 2021);
 • «Формування стереотипів безпечної поведінки дошкільників в життєвому середовищі крізь призму літературного образотворення» (листопад, 2021)
 • «Сенсорний розвиток, як важлива складова формування особистості дитини» (лютий, 2022);
 • «Формування морально-етичних норм у дітей дошкільного віку» (травень, 2022)

Засідання педагогічних рад проходили в атмосфері щирості та відвертості, взаємоповаги і принциповості.

Дієвою формою роботи з педагогічними кадрами у 2021/2022 навчальному році був семінар-практикум «Розвиток творчих здібностей, креативності дошкільника в процесі ознайомлення з народними ремеслами», керівником якого була вихователь-методист Журавель О.В.

Систематично проводились педагогічні години, на яких розглядались  психолого-педагогічні досягнення, інноваційні технології з питань освіти.

Важливе місце в роботі педагогів закладу посіло впровадження позитивного педагогічного досвіду та інноваційних технологій.

Щороку в закладі проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформлення відповідних документів. Педагоги раз у п’ять років проходять курси підвищення кваліфікації та атестацію.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 50 ВМР» тісно співпрацює з КЗ «Вінницький ліцей  №32».

З метою реалізації наступності та перспективності проведено онлайн екскурсії для майбутніх першокласників до класу, бібліотеки, спортивної зали.

Ефективно проводилася співпраця з батьками з метою корекції поведінки дітей та  підготовки до школи.

У 2021-2022 н.р. КЗ «ДНЗ № 50 ВМР» підготував до навчання в школі 41 дитину. Аналізуючи фізичну готовність до школи варто відмітити уміння старших дошкільнят робити злагоджені рухи під час ходьби, бігу, виконання вправ. Випускники орієнтуються у показниках здоров’я, знають користь спорту для людини, проявляють бажання займатись спортом, загартовуватись, розуміють значення фізкультури, як джерела способу життя.

Випускники старшої групи  № 4 навчилися робити звуковий аналіз слів, визначати кількість складів у словах, утворювати речення за малюнками і схемами, граматично правильно поєднувати слова у своєму мовленні, працювати над текстом.

Вихователі багато уваги приділяли розвитку логічного мислення, інтелекту своїх вихованців. Завдяки широкому застосуванню педагогами розвиваючих ігор, цікавому різноманітному дидактичному матеріалу діти добре засвоїли знання з логіко-математичного розвитку.

Процеси мислення нерозривно пов’язані з процесами мовлення. Вихователі дбають про збагачення та розширення активного словника дітей.

Важливою складовою успішної адаптації до шкільного життя є вольова готовність дитини. У дітей випускної групи сформовані довільні психічні процеси (сприймання, пам’ять, увага), що є основними показниками вольової готовності. Діти самостійно виконують завдання, запропоновані дорослим, спираючись на власні сили, уміють себе обслуговувати, володіють доступними правилами поведінки, правильно реагують на оцінку дорослого.

Аналізуючи результати, отримані під час діагностики, керуючись показниками сформованості, можна зробити висновки, що загальна динаміка щодо готовності дітей до школи позитивна. Приблизно 90% вихованців-випускників мають необхідний рівень для засвоєння початкової шкільної програми.

Результати обстеження рівня розвитку вихованців закладу за минулий навчальний рік засвідчують, що педагогічний колектив на достатньому рівні виконує завдання Базового компонента дошкільної освіти. Діти всіх вікових груп впродовж 2021/2022 навчального року отримали достатній рівень знань програмового матеріалу. Педагоги, вихованці та батьки беруть активну участь у різних заходах: тижневики, місячники, марафони, челенджі та конкурси.

У 2021/2022 навчальному році у закладі працювали дві інклюзивні групи №4 та №5. Для кожного з вихованців розроблено свою індивідуальну програму розвитку, на підставі заключень та рекомендацій ІРЦ, а також індивідуальний навчальний план. Кожні три місяці відбувається корекція навчального плану, відповідно до динаміки розвитку вихованців з ООП.

Окремої ресурсної кімнати немає. Разом з тим було облаштовано ресурсний простір, який забезпечений усім необхідним. Є місце для усамітнення, розвивальні ігри, навчальні матеріали тощо.

Асистент вихователя працювала з дітьми над адаптацією в соціальній, освітній і побутовій сферах життєдіяльності; формуванням і розвитком словника зв’язного мовлення, моторних функцій, елементарних математичних уявлень, сенсорних еталонів.

Діти з ООП відвідують профільних спеціалістів (психолога, дефектолога, логопеда) поза навчальним закладом на комерційних засадах.

Усі вихованці з ООП залучаються до всіх форм роботи в закладі, приймають активну участь у розвагах та святах.

У всіх вихованців наявна позитивна динаміка розвитку. Діти навчилися взаємодіяти з соціумом та один з одним, адаптувалися до умов дитячого садочка. Одна вихованка готова до подальшого навчання у загальноосвітній школі.

Робота закладу в умовах воєнного стану

Для забезпечення виконання державних гарантій щодо максимального сприяння створенню безпечного освітнього середовища, організації здобуття освіти, освітнього процесу у формі найбільш безпечній для життя і здоров’я людей в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022  у нашому закладі було запроваджено дистанційну форму роботи.

Досвід роботи КЗ «ДНЗ № 50 ВМР» щодо організації дистанційної освіти:

Найпоширенішою практикою закладу є створення в соціальній мережі Facebook-спільноту, в якій висвітлюється освітня робота з дітьми за змістом освітніх ліній БКДО шляхом публікацій відео-занять, цікавих ігор, практичних показів різних форм роботи, майстер-класів, проведення челенжів, конкурсів, марафонів, флешмобів тощо.

Освітню роботу в умовах дистанційного навчання здійснюють не лише вихователі. До цієї роботи долучається і музичний керівник. Ми завжди радіємо за фото та відео виконаних робіт діток, які насилають нам батьки. Дякуємо вам за співпрацю та зворотній зв’язок.

5. Організація співпраці із родинами вихованців

 Велика увага упродовж року надавалася взаємодії закладу дошкільної освіти з батьками на засадах інтеграції родинного і суспільного виховання, збереження пріоритету родинного виховання, врахування інтересів, запитів цінностей і матеріального становища сімей.

Впродовж року члени родин вихованців закладу були активними учасниками освітнього процесу, онлайн-конкурсів, онлайн-флешмобів, челенджів, що проводилися в дошкільному закладі та місті.

Варто  відзначити участь батьків у благодійних акціях «Допомога учасникам АТО», у ході яких були зібрані та передані захисникам країни продукти харчування (печиво, чай, каву) та дитячі малюнки.

Суттєвим доповнення співпраці закладу освіти та батьківської громади є функціонування сайту закладу, систематично діють постійні рубрики  «Прозорість та інформаційна відкритість», «Життя садочка», «Поради фахівців», «Новини».

6. Медичне обслуговування

Медичне обслуговування дітей забезпечується медичним персоналом у складі медичної сестри Кравченко Людмили Миколаївни, яка постійно слідкує за станом здоров’я дітей, проводить профілактику захворювань, антропометричні обстеження, оформляє листи здоров’я з рекомендаціями.

З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) велика увага приділялася дотриманню вимог санітарного законодавства та необхідності забезпечення належних протиепідемічних заходів. Усі працівники пройшли інструктаж щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції, дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів. Адміністрацією та медичним працівником здійснювався суворий контроль за виконанням даних заходів.

Впродовж 2021-2022 н.р. заклад повністю був забезпечений дезінфікуючими засобами для обробки поверхонь та рук, засобами особистої гігієни та індивідуальними засобами, безконтактними термометрами. Здійснювався суворий контроль за дотриманням вимог щодо організації освітнього процесу в умовах карантину.

7. Організація харчування у ЗДО.

Правильна організація харчування є першочерговою умовою необхідного режиму дня, нормального росту і розвитку дітей, які виховуються в нашому закладі. Режим харчування – трьохразовий.

Раціон харчування включає набір різних продуктів необхідних для здоров’я та росту дітей: м’ясні, рибні, молочні, овочі, фрукти, соки та інше.

Дітям з хронічними захворюваннями, з відхиленнями в стані здоров’я призначається дієтичне харчування.

З боку адміністрації та медперсоналу був налагоджений постійний контроль за якістю продуктів харчування.  Запроважено систему управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні чинники, визначені для безпеки харчових продуктів.

Технологічне обладнання харчоблоку КЗ «ДНЗ № 50 ВМР» в робочому стані. Харчоблок забезпечений:

1) Електроплитою;

2) Духовою шафою;

3) Пароконвектоматом;

4) Електром’ясорубкою;

5) Системою очистки води;

6) Холодильниками, термометри для контролю температурного режиму під час збереження продуктів харчування.

Постійно контролюється санітарний стан харчоблоку, умови зберігання і реалізації продуктів,  урізноманітнення страв  і якість приготування їжі, проведення санітарно-освітньої роботи серед персоналу і батьків щодо раціонального харчування, заняття з персоналом з питань харчової санітарії, профілактики харчових отруєнь і гострих кишкових захворювань.

В закладі всі працівники дотримуються вимог охорони дитинства. Виконується інструкція по охороні життя і здоров’я дітей, з працівниками систематично проводяться всі необхідні інструктажі.

8. Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази ЗДО

Фінансування ЗДО здійснюється за кошти місцевого бюджету та шляхом залучення додаткових джерел відповідно до чинного законодавства.

Впродовж  2021-2022 навчального року, за кошти місцевого бюджету  було здійснено повірку вогнегасників, технічне обслуговування пожежних кранкомплектів, гідравлічне випробування та промивка опалювальної системи, повірка монометрів і термометрів  бойлерної, обслуговування системи очищення води, дератизація, оплата енергоносіїв, телефонного зв’язку, інтернету, харчування дітей (25%),безкоштовні медогляди для працівників.

З метою забезпечення дотримання належних протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширення короновірусної хвороби (COVID-19)  заклад в необхідній кількості було забезпечено дезенфікуючими засобами  та масками.

Не можливо обійти увагою фінансову допомогу батьків. Виконані основні види робіт за батьківські кошти:

 • Заміна змішування на кухні;
 • Заміна замків в групі №1 та музичного керівника;
 • Косметичний ремонт в кабінеті завідувача господарством, у зв’язку із протіканням даху.
 • Заміна в музично-спортивній залі тюлів;
 • Заміна в методкабінеті світильних лапм.

Придбано: посуд, іграшки, дидактичні матеріали, канцтовари для груп.

В рамках проведення акції “Квіти вдячності” Фондом Громади “Подільська громада”, працівники КЗ “ДНЗ №50 ВМР” були залучені до висадки декоративних кущів.

Наскрізною ідеєю акції є інтеграція внутрішньо переміщених осіб у життя нашого міста. Квітучі кущі стануть символом вдячності і водночас нового життя.

Систематична творча робота колективу закладу дошкільної освіти  при підтримці батьківської громади позитивно позначилась на результативності особистісного розвитку вихованців дошкільного закладу. В закладі спільними зусиллями створено позитивний психологічний та емоційний мікроклімат для наших малят.

В цілому рівень та результативність роботи в КЗ «ДНЗ № 50 ВМР» за 2021/2022 навчальний рік можна відзначити як задовільний.

Дякуємо усім батькам та працівникам закладу  за розуміння та  підтримку,  за  допомогу у  створенні затишку та комфорту для наших дітей.