Державні закупівлі

Звіти про державні закупівлі для дошкільного навчального закладу № 50

Річний план закупівель на 2016 рік

 

Річний план закупівель

 на  2016 рік

 

Дошкільний навчальний заклад № 50, 37028304

(найменування замовника,  код за ЄДРПОУ )

 

Предмет закупівлі

Код  КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання  пари та гарячої води

(35.30.12-00.00 постачання пари та гарячої води трубопроводами)

2271

409723,00 грн.

(Чотириста дев’ять тисяч сімсот двадцять три грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ-68287,17 грн. (Шістдесят вісім тисяч двісті вісімдесят сім грн.. 17 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

грудень 2015 року

 

                  Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ______201_р._ № ___.

 

Голова комітету з конкурсних торгів     ______________________________ Н.В.Сас     

                                                                                                (підпис)          (ініціали та прізвище)

МП

 

Секретар комітету з конкурсних торгів   ___________________І.В.Мартинюк

                                                                                           (підпис)          (ініціали та прізвище)